Video fra Idræts og kulturfestival 2013

Vi har valgt at frigive filmen fra Idræts og kulturfestivalen 2013 som vi lavede om festivalen.

Med Venlig Hilsen

Tom Petersen og John Knutsson

Del med andre: