Bestyrelsen

 

Charlotte – formand

Thomas

Anders

 Lola

Lisbeth – Kasserer

John

Berit Jeanette Adam – Idrætskoordinator
(ikke bestyrelsesmedlem)

   
Del med andre: