Indkaldelse til generalforsamling:

Onsdag den 15. april 2014 kl. 10.00 i Frederikssundhallen Cafe Hanne.
Dagsorden i følge vedtægterne:
1 Valg af dirigent/referent
2 Beretning om arbejdet i det forløbne år.
3 Regnskab for det forløbne år.
3 Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent
4 Indkomne forslag
5 Målsætningen for kommende år
6 Valg:
Valg af Formand for 2 år – i ulige år
Kasserer for 2 år – i lige år
Øvrige bestyrelsesmedlemmer – for 1 år.
Revisor for 1 år
7 Eventuelt
8 Kåring af ”Årets viking”
Efter generalforsamlingen er der stegt flæsk med persillesovs, husk at tilmelde dig.
Del med andre: