Generalforsamling 2012

 

Vikingerne afholdt onsdag d. 18. april generalforsamling i Frederikssundhallen.

28 medlemmer var mødt op, hvilket vil sige næsten en 1/3 del af medlemmerne, hvilket er et meget flot fremmøde.

Formand Torben Winkel, der var den eneste der ikke var på valg i år, åbnede med beretning fra det forgangne år i foreningens regi. Et år med rigtig mange højdepunkter. Vikingerne har været rigtig flot repræsenteret i løb, ture og konkurrencer i både ind- og udland.

Desuden har der været en fin tilslutning og opbakning til de ugentlige idrætsaktiviteter.

 

Efterfølgende fremlagde kasserer Lisbeth Holmgaard, foreningens regnskab for 2011, samt budgettet for 2012. Begge dele blev godkendt, og Lisbeth blev da også genvalgt sammen med de øvrige i bestyrelsen der ønskede genvalg. Desuden kom et nyt ansigt til, da Lene meddelte at hun ønskede at opstille til bestyrelsen.

 

Rashid og John ønskede begge at tage et lille break fra bestyrelses arbejdet, og der skal lyde en stor tak for det arbejde de har lavet i foreningen.

 

Under punktet ”Vikingernes målsætning for det kommende år” kom der mange gode forslag fra medlemmerne som bestyrelsen vil arbejde videre med.

 

 

Årets Viking blev meget fortjent Britta, Britta deltager med stor entusiasme og gå-på mod i vikingernes tirsdags idræt i Kignæshallen. Hun har været med fra starten af tirsdagstilbuddet, og er virkelig et aktiv med sit gode humør og træningsflid.

Æresmedlemmet blev, naturligvis, Preben Meilvang. Preben var formand i Vikingerne i perioden 2005-2009 og har ikke kun haft stor indflydelse på idrætsmulighederne for sindslidende i Frederikssund, men også på landsplan hvor han er meget aktiv i Dansk Arbejder Idræt. Preben er fuld af gode idéer og på alle måder en fremragende ambassør for idræt for sindslidende generelt og for Vikingerne i særdeleshed.

Stor tillykke til både Britta og Preben

Del med andre: