Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 11. april på Klintegården.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: Onsdag den 11. april 2018 kl. 10-14

 1. Valg af dirigent/referent
 2. Beretning om arbejdet i det forløbne år.
 3. Regnskab for det forløbne år.
 4. Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Målsætningen for kommende år
 7. Valg af
  • Kasserer for 2 år – i lige år
  • Øvrige bestyrelsesmedlemmer – for 1 år.
  • Revisor for 1 år
 8. Eventuelt

Menuen er traditionen tro stegt flæsk med persillesovs. Vi vil derfor bede dig om at tilmelde dig til spisningen, så vi har en ide om hvor mange der kommer.

Del med andre: