Idræts og kulturfestival 2013 – videoen

Vi har valgt at frigive filmen fra Idræts og kulturfestivalen 2013 som vi lavede om festivalen.

Med Venlig Hilsen

Tom Petersen og John Knutsson

Del med andre: