Spændende læsning på DAI hjemmeside

Unge i socialpsykiatrien oplever idrætten meget positivt.

En ny undersøgelse viser, at unge voksne med psykiske vanskeligheder oplever, at de får rigtig meget ud af idræt. Desværre viser undersøgelsen også, at meget få finder vej til idrætsforeningerne.

Omdrejningspunktet ved konferencen d. 28. oktober i Odense var en undersøgelse, som lektor fra SDU Ejgil Jespersen og akademisk medarbejder Anna Staal er ved at lægge sidste hånd på. Resultater fra april viser bl.a. at få unge voksne med psykiske vanskeligheder er medlem i en idrætsforening. Til gengæld viser en række interviews foretaget efter april, at de unge som er medlem oplever det meget positivt. [button-blu text=”Læs mere!” title=”Download plugin” url=”http://dai-sport.dk/news_ifs.php”]

Del med andre: